REGULAMIN KONKURSU NA DZIEŃ MATKI 2022

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Kwiaciarnia Róża z siedzibą w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 14
2. Fundatorem nagród jest Organizator oraz pratnerzy oznaczenia w konkursie Stary Hangar Fitness & Wellness Club, Business Relations Maja Kowalczyk,
Oriflame – Iwona Seliga .
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu.
Warunki uczestnictwa
4. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie posta z fanpage’a Róża – Poczta Wysyłkowo Kwiatowa.
6. Konkurs trwa od 18/05/2022 do 25/05/2022 do godziny 14:00
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na naszym fanpagu 25/04/2022 o godznie 15:00
8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpaga na portalu społecznościowym Facebook
znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/rozagliwice
Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: Co cenisz w swojej Mamie najbardziej?
10. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi
11. W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców.
12. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza odpowiedź konkursowa zostanie wybrana
przez pracownika prowadzącego fanpage’a Róża – Poczta Wysyłkowo Kwiatowa.
13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook oraz przez aplikację Messenger
14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
wypowiedziach.
15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
udziału w konkursie.
Nagroda
16. Nagrodami w konkursie są: miejsce I: karnet wejściowy na siłownie wraz z voucherem na tłumaczenia ufundowane przez Business Relations Maja Kowalczyk,
miejsce II: wejściówki na rytuały saunowe ufundowany przez Stary Hangar Fitness & Wellness Club, miejsce III: bon upominkowy na zabiegi kosmetyczne ufundowany przez Oriflame – Iwona Seliga.
Dodatkowo do każdej z nagród Kwiaciarnia Róża – Organizator ww konkursu dołącza bukiet mieszany z wizytówką kwiaciarni.
17. Nagrodę można odebrać osobiście w kwiaciarni w Gliwicach po przez okazanie kodu
jaki organizator podaje w wiadomości prywatnej.
18. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do 31/05/2022 (wtorek) po tym czasie Nagroda traci ważność.
19. Organizator ma prawo podać dane (imię, nick) Zwycięzcy na fanpagu Róża – Poczta Wysyłkowo Kwiatowa
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie
Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
22. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych
profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
23. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres info@roza-kwiaty.pl
24. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
tytule wiadomości prosimy dodać opis  Majowy Konkurs na Dzień Matki.
25. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od daty ich wpłynięcia.
Obowiązek informacyjny
26. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Kwiaciarnia Róża z siedzibą w Gliwicach.
27. Dane osobowe nie będą przetwarzane i wykorzystywane do dalszych celów tj. np reklamowych (smsy,neewsletter itp).