Regulamin

Spis treści

 1. Informacje wstępne
 2. Składanie zamówienia w Róży – Kwiaciarni Kwiatowo Prezentowej
 3. Realizacja zamówienia w Róży – Kwiaciarni Kwiatowo Prezentowej
 4. Postanowienia ogólne
 5. Reklamacje
 6. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 7. Postanowienia końcowe

I. Informacje wstępne

 1. Firma EXPERT Łukasz Gerlecki, zwana dalej Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa, definiuje Regulamin Sklepu Internetowego, w celu sprecyzowania zasad korzystania ze Sklepu Internetowego:
 • składania zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym,
 • dostarczania zamówionych towarów Kupującemu,
 • uiszczaniu przez Kupującego opłaty za dokonany zakup,
 • uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy,
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 1. Firma EXPERT Łukasz Gerlecki, zwana dalej Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 6351619917, REGON 241686769, mieszcząca się w 44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 14, jest właścicielem kwiaciarni internetowej roza-kwiaty.pl.
 2. Przedmiotem działalności  Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa jest sprzedaż oraz doręczanie kwiatów i prezentów.
 3. Terenem działalności  Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa jest Polska i cały świat. Doręczenie kwiatów i prezentów realizowane jest przez Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa lub za pośrednictwem naszych kwiaciarń wysyłkowych w danych miejscowościach.
 4. Istnieje możliwość zamówienia dostawy, kwiatów ciętych i doniczkowych, koszy prezentowych czy też delikatesowych oraz pozostałych produktów wybranych na naszej stronie roza-kwiaty.pl, do wybranego miejsca w Polsce bezpośrednio z Róża – Kwiaciarni Kwiatowo Prezentowej mieszczącej się w Gliwicach przy ulicy Tarnogórskiej  14. Dostawa odbywa się za pośrednictwem naszych różanych kurierów kwiatowych z kwiaciarni Róża w Gliwicach lub współpracującej z nami firmy kurierskiej.
 5. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie roza-kwiaty.pl należą do firmy EXPERT Łukasz Gerlecki, lub zostały przekazane przez Partnerów i objęte są ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 2006, poz. 631 z późn. zm. j.t.).
 6. Wszystkie ceny produktów na stronie Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa zawierają podatek VAT  i obowiązują w chwili składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z kosztami dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Kupujący jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Produkty na stronie Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71. kodeksu cywilnego).
 8. Kupującym w Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Kupujący, który zarejestrował się w Clubie Róża, posiada i okaże w trakcie zakupów kartę Clubu Róża otrzymują 5 % rabatu na wszystkie produkty w naszej stacjonarnej kwiaciarni Róża mieszczącej się przy ulicy Tarnogórskiej 14 w Gliwicach.
 10. Karta  Clubu Róża uprawnia do korzystania z rabatu także podczas zakupów składanych za pośrednictwem strony internetowej roza-kwiaty.pl. Aby otrzymać 5% rabatu na złożone zamówienie należy w momencie pojawienia się produktu w koszyku w polu: „ Kod rabatowy” wpisać cztery pierwsze cyfry kodu kreskowego mieszczącego się na posiadanej karcie Clubu Róża.
 11. W czasie trwania akcji promocyjnej, możliwa jest realizacja tylko jednego Vouchera dziennie. Przy realizacji zakupów przy pomocy Vouchera nie wydajemy reszty. Voucher można zrealizować na wszystkie produkty oferowane w sprzedaży przez stacjonarną kwiaciarnię Róża.

Akcje promocyjne oraz wszelkie inne  rabaty nie łączą się.

II. Składanie zamówienia w Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa

 1. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:
 • stronę internetową roza-kwiaty.pl
 • telefonicznie 32 230 48 58, 781 360 260
 • e-mail info@roza-kwiaty.pl
 1. Kupujący składa zamówienie, wskazując produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego towaru, a następnie dodaje go do koszyka. Po wybraniu produktu i określeniu jego ilości, Kupujący podaje dane kontaktowe osoby Odbierającej przesyłkę (kwiaty/prezent), a następnie potwierdza złożenie zamówienia przyciskiem: „ Zamawiam i płacę” oraz wskazuje sposób płatności.
 2. Kupujący w Róża – Kwiaciarni Kwiatowo Prezentowej, w momencie złożenia zamówienia, świadomie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych, potrzebnych do realizacji składanego zamówienia.
 3. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.833). Zgodnie z tą ustawą Kupujący w sklepie mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa zobowiązuje się do nieudostępniania ww. danych osobom trzecim na inne cele niż te związane z realizacją zamówienia.
 4. Dostępne sposoby płatności:
 • Płatność PayU szybkim przelewem internetowym za pomocą: Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, BOś, ING, Getin, BPH, Inteligo, Idea Bank, Crédit Agricole, mTransfer, Noble Bank, Pekao24, PBS, Kontem PayU, Eurobank, BZWBK, CitiHandlowy, Deutsche Bank, Millennium.
 • Płatność PayU za pośrednictwem kart płatniczych Visa, MasterCard
 • Płatność poprzez platformę płatniczą Paypal
 • Płatność przelewem bankowym, ta forma płatności dopuszcza realizację przesyłki przed zaksięgowaniem  wpłaty na koncie Kwiaciarni Róża – Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa po wcześniejszym przesłaniu na adres: info@roza-kwiaty.pl przez Nadawcę potwierdzenia dokonania wpłaty i potwierdzeniu tego z pracownikiem Biuro Obsługi Klienta.  W opisywanym przypadku Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji przesyłki jeśli potwierdzenie nie zostanie przesłane na 2 godziny przed podanym przez Klienta czasem dostawy.
 1. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa może doliczyć koszty wysyłki w zależności od miejsca doręczenia.
 2. Na życzenie Kupującego istnieje możliwość przygotowania oraz dostarczenia do Odbiorcy kompozycji zawierającej alkohol, słodycze, maskotki, perfumy, balony oraz inne produkty prezentowe. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa zastrzega prawo do niewydania kompozycji osobie nietrzeźwej lub małoletniej.
 3. Składając zamówienie Kupujący ma możliwość dołączenia do zamówienia informacji tekstowej, wpisując  w odpowiednim miejscu treść, która ma zostać doręczona Odbiorcy wraz z przesyłką. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy ortograficzne, interpunkcyjne i gramatyczne występujące w treści informacji tekstowej.
 4. Informacje tekstowe nie mogą zawierać treści obraźliwych, pornograficznych, zastraszających ani też agresywnych. W przypadku gdy Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa doszuka się treści, o których mowa  powyżej odmówi spisania a co za tym idzie doręczenia wraz z przesyłką takiej informacji. O odmowie dostarczenia tego typu informacji do Odbiorcy, Nadawca zostanie powiadomiony drogą e-mail. 
 5. Po złożeniu zamówienia, Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa przesyła na podany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa o przyjęciu zamówienia.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa:
 • dla zamówień złożonych poprzez stronę roza-kwiaty.pl z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia.
 • dla zamówień złożonych przez e-mail, telefon – (dla Klientów wybierających płatność przelewem) – z chwilą otrzymania przez Klienta faktury VAT.
 1. Złożenie i opłacenie zamówienia jest zgłoszeniem przez Kupującego w stosunku do Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa.
 4. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia z przyczyn klęsk żywiołowych.
 5. Zmiany do zamówienia można zgłaszać  telefonicznie pod numerem 32 230 48 58 oraz  pod numerem 781 360 260 lub pod adresem: info@roza-kwiaty.pl,.  Zmiany zostaną wprowadzone po potwierdzeniu przez Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa takiej możliwości i przekazaniu tej informacji Kupującemu drogą e-mail. Wynikłe ze zmiany koszty każdorazowo są ustalane z Kupującym przed ich wprowadzeniem.
 6. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmian w adresie dostawy, zmian treści bilecika, zmian terminu realizacji oraz Odbiorcy.
 7. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa realizuje wszystkie zamówienia Kupujących złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 8. Wybrane produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej zmiany.
 9. Ostatnim etapem realizacji jest wysłanie do Odbiorcy zamówienia.
 10. W przypadku poniesienia przez Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa kosztów związanych z realizacją zamówienia, które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowych danych przekazanych przez Kupującego, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty.
 11. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z Kupującym, Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa nie jest zobowiązana do ponownej próby realizacji zamówienia.
 12. W przypadku dostaw kwiatów i prezentów pod wskazany adres, gdy pod podanym adresem nie ma wskazanego przez Kupującego Odbiorcę, istnieje możliwość pozostawienia zamówienia u sąsiadów, w sekretariacie/recepcji firmy lub u innych wskazanych przez Kupującego osób.

III. Realizacja zamówienia przez Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa

 1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 2. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w doręczanym bukiecie (kolor lub rodzaj kwiatów, koszy i opakowań w zależności od dostępności i pory roku).
 3. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa zastrzega sobie możliwość zmiany godziny dostawy, w takie dni jak: Walentynki – 14 luty, Dzień Kobiet – 8 marca, Dzień Matki – 26 maja, bez konieczności informowania o tym fakcie Kupującego.
 4. Kupujący zamawiając prezenty zawierające alkohol i/lub wyroby tytoniowe, akceptując  Regulamin oświadcza, że wskazanym przez  niego Odbiorcą przesyłki zawierającej alkohol i/lub wyroby tytoniowe jest osoba pełnoletnia. Złożenie zamówienia na alkohol jest jednoznaczne z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwy w chwili składania Zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
 5. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa zastrzega sobie prawo dołączenia materiałów reklamowych swoich Partnerów do doręczanych bukietów i prezentów.
 6. Przyjęcie dostarczonych kwiatów/prezentów Odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.
 7. W przypadku podania przez Kupującego numeru kontaktowego do Odbiorcy przesyłki kwiatowej kurier będzie kontaktował się z Odbiorcą przesyłki telefonicznie w celu ustalenia szczegółów dostawy.
 8. Jeśli kurier kwiatowy nie zastanie Odbiorcy pod podanym adresem lub gdy adres jest nieprawidłowy, gdy Odbiorca odmówi odbioru przesyłki lub z powodu innych przyczyn, niezależnych od Kwiaciarni Róża, przesyłka wróci do siedziby firmy, wówczas  Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa uznaje usługę za wykonaną.

IV. Postanowienia ogólne

 1. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Wysyłkowa jest zobowiązana do udzielania Kupującym wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi produktami.
 2. Biuro Obsługi Klienta Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa jest czynne w godzinach jego otwarcia:
 • od poniedziałku do soboty 7:00 – 19:00
 • w niedziele                             8:00 – 17:00
 1. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.
 2. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa dokona zwrotu należności w czasie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty ustalenia szczegółów zwrotu.
 3. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot należności z tytułu niezrealizowanego zamówienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada.

V. Reklamacje

 1. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa odpowiada wobec Kupującego za niezgodność  z umową sprzedaży zakupionego produktu, w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm) oraz przepisami zmieniającymi na mocy art. 44 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Wszystkie produkty oferowane przez Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa objęte są gwarancją producenta.
 3. Reklamację może składać wyłącznie osoba zamawiająca produkt. Warunkiem koniecznym, aby Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie dowodu zakupu oraz reklamowanego produktu lub produktów lub przesłanie zdjęcia wraz z opisem reklamacji, nie później niż 24 godziny od dostarczenia zamówienia.
 4. Reklamacja może być złożona w następujący sposób:
 • osobiście w siedzibie firmy EXPERT Łukasz Gerlecki w Gliwicach 44-100,

ul. Tarnogórska 14

• poprzez stronę internetową roza-kwiaty.pl

• telefonicznie 32 230 48 58, 781 360 260

• na e-mail info@roza-kwiaty.pl

 1. Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest:
 • w ciągu 2 dni roboczych od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie całej Polski
 • w ciągu 3 dni roboczych w przypadku zamówień na doręczenie kwiatów zagranicą.
 • jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.
 1. Reklamacja dotycząca prezentów rozpatrywana jest :
 • w ciągu 7 dni roboczych od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie całej Polski oraz w ciągu 14 dni roboczych w przypadku zamówień na doręczenie prezentów zagranicą. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, termin rozpatrzenia może ulec wydłużeniu do 30 dni.
 1. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 24 godziny od daty doręczenia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu oraz zdjęcia reklamowanego produktu lub samego produktu do siedziby sprzedającego. Po upływie tego terminu reklamacja nie zostanie uwzględniona.
 2. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać do 3 dni od daty realizacji dostawy.
 3. Po zgłoszeniu reklamacji Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa wyjaśni ją i zaproponuje sposób rozpatrzenia.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Kupującego przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

VI. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa, tym samym trybem, jakim klient dokonał płatności. Możliwość zmiany czy rezygnacji jest każdorazowo potwierdzana przez Biuro Obsługi Klienta. Zwracana kwota będzie pomniejszona o koszty poniesione w związku z realizacją umowy.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży produktów (z wyłączeniem kwiatów) zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty wydania produktu lub 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania informacji o prawie do odstąpienia od umowy, w zależności od tego, który z tych terminów upływa później. Odstąpienie może zostać wysłane pocztą lub na adres e-mail.
 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: EXPERT Łukasz Gerlecki, ul. Tarnogórska 14, 44-100 Gliwice lub adres e-mail info@roza-kwiaty.pl.  Dla zachowania terminu odstąpienia decyduje data wysłania oświadczenia do Róża- Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa przed upływem terminu wskazanego w punkcie 2.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, tj. w okresie liczonym od dnia wydania Kupującemu produktu nie może dojść do:
 • mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, zalanie itp.).
 • wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów produktu, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu przepisów zmieniających art. 5561 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121) na mocy art. 44 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 • obniżenia wartości produktu w wyniku działań poza granicami zarządu zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 1. Kupujący jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Zwracany przez Kupującego produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 3. Koszt opakowania i odesłania produktu (koszty bezpośredniego zwrotu produktu) ponosi Klupujący zgodnie z przepisami art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku świadczeń usług, Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego i spełniono obowiązek poinformowania Kupującego o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia oraz w przypadku świadczeń, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na specjalne zamówienie klienta), a także w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub które mają krótki termin przydatności do użycia, stosownie do przepisów art. 38 pkt. 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu po terminie spełnienia świadczenia, w przypadku, gdy usługa została wykonana przez Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa terminowo i zgodnie z życzeniem Kupującego, stosownie do art. 38 pkt. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy – załącznik numer 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta (do pobrania na naszej stronie).

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 • Adresat:

Firma EXPERT Łukasz Gerlecki, zwana dalej Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa

ul. Tarnogórska 14, 44-100 Gliwice, adres e-mail: info@roza-kwiaty.pl

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko Kupującego (-ych) (*)
 • Adres Kupującego(-ych) (*)
 • Podpis Kupującego(-ych) (*)(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data
 • (*)Niepotrzebne skreślić.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Kupującymi będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Kupującymi będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Faktura Vat jest wystawiana dla każdego zamówienia, jednakże będzie dostarczona klientowi na jego życzenie.
 3. EXPERT Łukasz Gerlecki, właściciel serwisu internetowego roza-kwiaty.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności.
 4. Zakupy oraz realizacja zamówienia w Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204 z późn. zm).
 5. Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.

           Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień.

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Informacje o produktach zamieszczone na stronach roza-kwiaty.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Minimalne wymagania techniczne do współpracy z systemem informatycznym Kwiaciarni Róża- Poczta Wysyłkowo Kwiatowa są następujące: przeglądarka: Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 roku.