Club Róża

Zostań członkiem Clubu Róża!

Kupuj 5% taniej w stacjonarnej kwiaciarni Róża (oferta dotyczy całego asortymentu) oraz rób zakupy z rabatem na stronie www.roza-kwiaty.pl

Rabaty partnerów zrzeszonych w Clubie Róża

Do Clubu Róża może wstąpić każdy klient kwiaciarni wystarczy, że wypełni formularz zgłoszeniowy. Członek Clubu Róża otrzymuje indywidualną kartę uczestnictwa, która zawiera unikatowy numer, dzięki któremu jest on rozpoznawany przez nasz system.

Klient, posiadający kartę Clubu Róża, podczas robienia zakupów za okazaniem karty otrzymuje każdorazowo zniżkę 5% na zakupy.

Umieszczony poniżej Regulamin określa warunki udziału w programie Club Róża, a także wszystkie jego zasady. Organizatorem programu jest firma Expert Łukasz Gerlecki, Kwiaciarnia Róża – Poczta Wysyłkowo Kwiatowa z siedzibą przy ul. Tarnogórskiej 14 w Gliwicach.


Regulamin Clubu Róża

§1
Informacje podstawowe

1. Organizatorem programu CLUB RÓŻA jest Expert Łukasz Gerlecki, zwana dalej Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo-Prezentowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, NIP 6351619917, REGON 241686769, mieszcząca się w 44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 14, która jest właścicielem kwiaciarni internetowej www.roza-kwiaty.pl.
2. Warunki udziału w programie i wszystkie jego zasady określa niniejszy regulamin.

§2
Użyte terminy

1. Uczestnik programu – Klient, który wypełniając formularz zgłoszeniowy przystępuje do programu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych.
2. Karta Clubu Róża – jest to karta wydawana przez Organizatora z unikatowym numerem Uczestnika, która potwierdza udział w programie.
3. Formularz zgłoszeniowy – formularz, za pomocą którego Uczestnik przystępuje do programu.

§3
Postanowienia ogólne

1. Szczegółowe warunki programu określa niniejszy regulamin. Warunki uczestnictwa w programie # są umieszczone również na stronie internetowej www.roza-kwiaty.pl w zakładce Strefa Klienta/Regulamin Clubu Róża.
2. Uczestnik każdorazowo przy dokonaniu zakupu otrzymuje 5% rabatu.
3. Warunkiem bezwzględnym otrzymania rabatu jest okazanie karty Clubu Róża.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu.
5. Organizator zobowiązuje się umieścić informacje o wszystkich zmianach w regulaminie na stronie internetowej www.roza-kwiaty.pl w zakładce Strefa Klienta/Regulamin Clubu Róża.

§4

Zasady uczestnictwa w programie

1. Przystąpienie do programu następuje po wypełnieniu przez Uczestnika Formularza zgłoszeniowego.
2. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest fakt otrzymania przez Uczestnika karty uczestnictwa.
3. Rabat za uczestnictwo w programie zostanie przyznany podczas każdych zakupów, począwszy od dnia wypełnienia i podpisania Formularza zgłoszeniowego.
4. W przypadku zgubienia, kradzieży lub uszkodzenia karty Clubu Róża, fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie, dzwoniąc pod numer 32 230 48 58 lub e-mailem, pisząc na adres info@roza-kwiaty.pl, podając numer i nazwisko Uczestnika.
5. Nowa karta zostanie osobiście wydana Uczestnikowi.

§5
Formy prawne

1. Uczestnik podpisując Formularz zgłoszeniowy akceptuje i wyraża zgodę na:
– warunki uczestnictwa oraz niniejszy Regulamin
– przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Art. 7 RODO
– korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu, bezpośredniego zgodnie z Ustawą z dnia 16.07.2004 r. o prawie telekomunikacyjnym Dz. U.2004 nr 171 poz. 1800
– przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej, zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204.

§6
Zakończenie programu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu we wskazanym przez siebie terminie.
2. Informacja o zakończeniu programu zostanie umieszczona na naszej stronie www.roza-kwiaty.pl.

Zostałem poinformowany, że obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku (dalej RODO) znajduje się na stronie internetowej kwiaciarni w zakładce Polityka Prywatności.

POBIERZ REGULAMIN CLUBU RÓŻA – PDF