Święta_Bożego_Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia są czasem szczególnym. Chrześcijanie na całym świecie spotykają się z bliskimi, dzielą opłatkiem i rozpoczynają celebrowanie zasiadając w Wigilię przy świątecznym stole.

W pierwszych trzech wiekach po narodzeniu Chrystusa nie czczono jednak tego wydarzenia. Nie było osobnego święta, a jedynie celebrowanie tajemnicy wcielenia. Prawdopodobnie dopiero trzy lata po soborze w Nicei, a więc w 328 roku czasie inauguracji bazyliki zbudowanej w Betlejem nad Grotą Narodzenia Jezusa po raz pierwszy obchodzono święta Bożego Narodzenia. Warto wiedzieć, że 25 grudnia to data symboliczna. Pierwsi chrześcijanie nie znali dokładnej daty urodzenia. Dopiero Hipolit Rzymski w komentarzu do Księgi Daniela z 204 roku zasugerował datę 25 grudnia. Dzień ten do dzisiaj budzi spory wśród historyków, jednak wielu z nich podziela opinię, że święto zostało ustanowione w czasie przełomowego momentu roku astronomicznego – zimowego przesilenia dnia z nocą – symbolicznie więc w czasie zwycięstwa światła nad ciemnością. Inni sugerują się apokryfami Nowego Testamentu i twierdzą, że skoro poczęcie nastąpiło 25 marca, to narodziny powinny przypadać właśnie pod koniec grudnia.

Podobnie, samo celebrowanie narodzin Chrystusa przyjmowało na świecie różne formy. W kościołach rzymskim i wschodnim zaczęto praktykować Adwent (cztery niedziele przed świętem, mające skłonić do rozmyślań i pokuty), w kościele galijskim (we Francji) praktykowano post trzy razy w tygodniu już od 11 listopada. Nie wszyscy wyznawcy chrześcijaństwa obchodzą święta Bożego Narodzenia. Świadkowie Jehowy, czy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie znajdują biblijnych podstaw do praktykowania tych świąt.

W Polsce obchody świąt Bożego Narodzenia rozpoczynają się już 24 grudnia w czasie uroczystej kolacji wigilijnej. Zasiadamy wówczas do stołów, by w ciepłej, rodzinnej atmosferze celebrować świąteczny czas. Słowo „wigilia” pochodzi od łacińskiego słowa „vigiliare”, co oznacza „czuwać”. Przedświąteczna kolacja nawiązuje do starochrześcijańskiej uczty – agape, do której zasiadano tradycyjnie, gdy na niebie rozbłysła pierwsza gwiazda. Na pamiątkę dzielenia się chlebem ofiarnym dzisiaj dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia.

udostępnij wpis: