Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1.       Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo  Prezentowa.
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Kamil Szczepański, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KKM SYSTEM GOOD LUCK KAMIL SZCZEPAŃSKI, ul. Tarnogórska 14, 44-100 Gliwice, posługujący się nr NIP: 631-250-63-85.
 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z:
  1.  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej Rozporządzeniem;
  2. Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych, zwanej dalej UODO;
  3.  Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  4. Ustawy z dnia 16.07.2004 roku Prawo Telekomunikacyjne.
 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności wypełnia obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i 14  Rozporządzenia.
 1.       Cel i zakres zbierania danych
 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 1. Cele  zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
  1. Zawarcie z Administratorem Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  2. Zawarcie z Administratorem umowy na założenie i prowadzenie konta na stronie należącej Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia w zw. z ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
  3. Wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. numer telefonu kontaktowego,
  4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  5. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
  6. nazwa firmy,
  7. numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub Regon.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w sklepie internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie sklepu Administratora oraz w Regulaminie strony.

III.       Odbiorcy danych

 1. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta u Administratora ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta z elektronicznych sposobów płatności lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
  3. W przypadku Klienta, na którego została wystawiona faktura VAT, jego dane mogą zostać udostępniane obsłudze księgowej Administratora.
  4. W przypadku wystąpienia sporu prawnego między Klientem, a Administratorem, dane Klienta mogą zostać przekazane obsłudze prawnej Administratora.
  5. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora.
 1.       Podstawa przetwarzania danych
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).
 2. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
 1.     Dobrowolność zgody
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych na stronie Sklepu oraz w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.
 2. W każdy momencie Klient może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności jeśli udzielił uprzednio zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych lub założenia konta na stronie Klienta.
 3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla celów wykonania Umowy Sprzedaży skutkuje jednoczesnym odstąpieniem przez Klienta z wykonania wskazanej Umowy, a tym samym rozwiązaniem stosunku zobowiązaniowego łączącego Strony.
 1. Okres przechowywania danych
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
 2. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w  którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. Po upływie w/w dat dane Klienta będą usuwane.
 4. W przypadku wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych lub świadczeniach Usług Elektronicznych jego dane będą natychmiast usuwane.

VII.     Prawo kontroli i dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Skorzystanie przez Klienta z jednego z praw wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres KKM System Good Luck, ul. Tarnogórska 14, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@roza-kwiaty.pl.

VIII.      Prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Cookies i dane eksploatacyjne
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego w następujących celach:
  1. identyfikacji klientów jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani,
  2. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego,
  4. dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego,
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego.
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
 1. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu   widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 1. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome,
  2. w przeglądarce Firefox,
  3. w przeglądarce Internet Explorer,
  4. w przeglądarce Opera,
  5. w przeglądarce Safari,
  6. w przeglądarce Microsoft Edge.
 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
 1.       Postanowienia końcowe 
 1. Strona Administratora może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
  3. Certyfikat SSL.
 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@roza-kwiaty.pl